Osallisuus Turussa - monta tapaa vaikuttaa

OTA YHTEYTTÄ

Onko sinulla idea, ehdotus tai toive siitä, miten osallisuutta voitaisiin yhdessä edistää?

Turun asukkailla on oikeus saada tietoa asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä tulla kuulluksi helposti ja oikea-aikaisesti. Asukkaat halutaan mukaan kaupungin ja palveluiden kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa. 

Aluefoorumit

Aluefoorumit ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa keskustellaan alueen ajankohtaisista asioista ja joita järjestetään vähintään kahdesti vuodessa jokaisella suuralueella.

Asiakasraadit

Asiakasraadit tuovat palveluiden käyttäjien näkökulman ja kokemukset palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja uusien ideoiden synnyttämiseen ja testaamiseen. Asiakasraatitoiminta perustuu aina jäsenten vapaaehtoisuuteen. Asiakasraadit kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. 

Asukasbudjetti

Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Siinä asukkaat pääsevät ehdottamaan, kehittämään ja äänestämään siitä, mihin kaupungin varoja käytetään. Tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Asukastalkoot

Asukastalkoissa kaikilla turkulaisilla on mahdollisuus tehdä lähiympäristöstään viihtyisämpi. Kaupungin talkootyönohjaaja suunnittelee yhdessä asukkaiden kanssa toimivat talkoot, hoitaa lupa-asiat ja tarvittaessa ohjaa työntekoa. Talkoilla voi päiväkodit, koulut, järjestöt, seurat ja aktiiviset turkulaiset. Talkoilla voi kaupungin omistamilla maa-alueilla, puistoissa, liikennealueilla ja kaupungin metsissä. 

Avoin tieto

Avoin digitaalinen tieto ja kansalaisten ja organisaatioiden aktiivinen osallistuminen mahdollistavat innovaatioiden synnyn ja korkealaatuisen tiedolla johtamisen, sekä haastavat perinteiset toimintatavat.

Avustukset

Kaupunki tarjoaa yksittäisille henkilöille, järjestöille, seuroille ja yhdistyksille erilaisia avustuksia. Avustuksen tarkoituksena on tukea esimerkiksi palvelujen tai toiminnan järjestämistä. Avustus voi olla tietty summa rahaa, mutta se voi olla myös esimerkiksi toimintaa mahdollistavia välineitä.

Hyvä arkiympäristö -kävelyt

Turun kaupunki haluaa, että sen asukkailla on mahdollisimman hyvä arkiympäristö. Hyvä arkiympäristö on viihtyisä, esteetön ja turvallinen. Hyvää arkiympäristöä edistetään muun muassa alueella yhdessä kävellen. Etukäteen suunniteltujen kävelyiden reitit mietitään yhdessä asukkaiden kanssa. Sopivissa kohdin pysähdellään ja keskustellaan paikan ympäristöstä; mikä siinä on hyvää, mikä huonoa, mikä aiheuttaa turvattomuutta, miten viihtyisyyttä voisi parantaa. Nämä huomiot kirjataan ylös, ja asiat viedään kaupungin organisaatiossa eteenpäin.  

Joukkorahoitus

Tee hyvälle ideallesi joukkorahoituskampanja ja toteuta ideasi. Me kaikki voimme rahoittaa kampanjoita ja mahdollistaa uusien ideoiden toteutumista. Turun kaupunki tarjoaa yhteisen alustan kaupunkilaisten kampanjoille.

Järjestöyhteistyö

Järjestöt tekevät arvokasta työtä turkulaisten hyvinvoinnin ja aktivoinnin edistämisessä. Ne ovat tärkeä yhteistyökumppani kaupungille. Kaupungin rooli on olla mahdollistaja järjestöjen suuntaan.

Kaavahaku

Tutustu vireillä- ja voimassaoleviin yleis- ja asemakaavoihin.

Kerrokantasi -palvelu

Kerrokantasi -palvelussa kaupunki kysyy asukaitten mielipidettä valmistelussa olevista asioista. Mielipiteet ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa.

Kuntalaisaloite

Aloitteen avulla voit nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään asiaan huomiota. Aloite sisältää kunnan toimivaltaan kuuluvan ehdotuksen, jonka toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti erillistä päätöstä (viranhaltijan tai toimielimen). Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen. Kuntalaisaloite toimitetaan kuntaan joko sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti aloitteen voi laatia ja toimittaa joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse. Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan.

Muita kansallisia ja EU-tasoisia demokratian ja osallisuuden kanavia

Palautepalvelu

Palautepalvelussa tehdään parempaa kaupunkia. Karttapohjaisessa palvelussa voit antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia kaupungin palveluihin liittyen.

Puistokummit

Puistokummiksi voi ryhtyä kuka tahansa, joka haluaa vaikuttaa ympäristön viihtyisyyteen. Kummipuisto voi olla vaikkapa lähimetsä, puisto tai niitty, kunhan alue on kaupungin omistamalla maalla. Usein se on asukkaiden omaa lähiympäristöä, josta he ovat päättäneet pitää huolta. Kummiksi voi ryhtyä yksin tai porukassa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kummipuistotoimintaan.

Seuraa päätöksentekoa

Ylintä päätösvaltaa Turussa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston kokouksia voi seurata yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Voit osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tkuvaltuusto. Turun kaupunginvaltuusto on kokoontunut Turun kaupungintalossa vuodesta 1885 lähtien. Kokouksia voi seurata suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #tkuvaltuusto. Kokousten videolähetykset: https://kepit.tv/#/c/turunkaupunginvaltuusto

Sosiaalinen media

Turun kaupunki on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Löydät kaupungin muun muassa Facebookista, Twitteristä, YouTubesta ja Instagrammista. Tykkää, seuraa twiittejä ja kommentoi uutisia! Keskustelunavaukset ajankohtaisista puheenaiheista ovat myös tervetulleita. 

Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Tietopyyntöjen ja tietojen avaamistoiveiden kohdistamisessa avustaa asiakirjajulkisuuskuvaus, joka kertoo miten ja minkälaista tietoa kaupunki ylläpitää asioiden käsittelyä tai palvelujen tuottamista varten.

Vapaaehtoistoiminta

Järjestöt, yhdistykset, seurat ja kaupungin toimialat etsivät vapaaehtoisia joko kertaluontoisiin tai pidempiaikaista sitoutumista vaativiin tehtäviin. Toimintaan pääsee useimmiten ensin tutustumaan. Jos vielä mietit lähtisitkö mukaan, kuinka paljon toiminta sinulta vaatisi ja mitä se voisi antaa, ota rohkeasti yhteyttä toiminnan yhdyshenkilöön. Saat aina tehtäviin tarvitsemasi koulutuksen ja perehdytyksen. Löydä oma tapasi auttaa!

Vaikuttajaryhmät   

Turun kaupungin viisi vaikuttajaryhmää ovat lasten parlamentti, monikulttuurisuusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Lakisääteisiä ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Vaikuttajaryhmien yhteinen tavoite on turkulaisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistäminen. Vaikuttajaryhmiin voi ottaa yhteyttä ja esitellä heille mielessä oleva asia.