Harjoittelu ja oppisopimuskoulutus

Korkeakouluharjoittelu

Turun kaupunki on varannut vuodelle 2022 erillisen määrärahan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämiseksi. Harjoittelujakso on enimmillään 3 kk:n mittainen ja harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 300 €/kk. Harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoihin liittyviä käytännön harjoittelujaksoja tai opinnäytetöiden toteuttamista, joita ei vielä ole suoritettu.

Harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian opiskelijoille. Muiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata harjoittelutehtäviin niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

 

Korkeakouluharjoittelupaikat

Korkeakouluharjoittelija / asiakasmaksut, Myynnistä suoritukseen

Korkeakouluharjoittelija, Projektitoimisto

Markkinoinnin ja viestinnän korkeakouluharjoittelija, Turun Seudun Urheiluakatemia

 

Muut kuin määrärahalla palkattavat korkeakouluharjoittelupaikat

 

Ammatilliset harjoittelupaikat

www.amisharjoittelu.fi

 

Sosiaalityön harjoittelu

Lisätietoja sosiaalityöstä Turun kaupungilla turku.fi/sosiaalityontekijaksi

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on käytännönläheinen tapa opiskella ammattiin. Oppisopimuskoulutus on joko tutkintoon valmistavaa koulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen on keskeistä ja suurin osa (n. 80 %) koulutuksesta toteutetaan työpaikalla työtä tehden. Koulutusta täydennetään tietopuolisella teoriaopetuksella, jonka hankinnasta vastaa oppisopimustoimisto.

Oppisopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja opiskelijan välistä määräaikaista työsopimusta tai virkamiehen määräaikaista oppisopimusta, jossa työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle virka- tai työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimus solmitaan työnantajan, oppisopimusopiskelijan ja oppisopimustoimiston kesken.

Oppisopimusmahdollisuuksia voit kysyä suoraan siitä virastosta ja toimipaikasta, jonka toimialaan kuuluvaan ammattiin haluat kouluttautua.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta saa oppisopimustoimistosta ja työ- ja elinkeinotoimistosta.

Turun oppisopimustoimisto

 

Haussa olevat oppisopimuspaikat:

Julkaisemme oppisopimuspaikkojamme Kuntarekryssä