Avustukset kertaluonteiseen projektiin / tapahtumaan / kustannukseen

Kenelle?Mihin tarkoitukseen?Myöntämisen periaatteetHakuaikaPäätöksetAvustuksen nimi
Turkulaisille yhdistyksille, säätiöille, työryhmilleProjekteihin, tapahtumiin ja muihin kertaluonteisiin avustustarpeisiin Jatkuva hakuKaupunginhallitusKohdennetut erityisavustukset
Ammattitaiteilijoiden työryhmilleUusien ja innovatiivisten projektien toteuttamiseen.Projektin tulee tuottaa taiteellinen tulos Turun kaupunkiin tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä yhteistyökumppaneiden määrä.lokakuun ensimmäinen arkipäivä - lokakuun viimeinen arkipäivä klo 16KulttuurilautakuntaKategoria 4 - Projektiavustukset

Ammattitaiteilijoiden yhdistyksille

Uuden toiminnan aloittamiseen tai uuden toimintamuodon kokeilemiseen ja kehittämiseen.Arvioinnin perusteena ovat taiteellinen laatu ja kokemus sekä erillinen kehittämissuunnitelma.lokakuun ensimmäinen arkipäivä - lokakuun viimeinen arkipäivä klo 16KulttuurilautakuntaKategoria 5 - Kehittämisavustukset
Turkulaiset urheilu- ja liikuntaseuroille sekä liikuntaa järjestäville yhdistyksille.Avustuksella tuetaan liikuntatapahtumien järjestämistä Turussa.Erityispainopistealueet ovat lasten ja nuorten tapahtumat sekä suuruudeltaan yleisötapahtumiksi luokiteltavat tapahtumat. Ei harjoitusleirit tai koulutustilaisuudet.Jatkuva haku, kuitenkin viimeistään 31.10. mennessäLiikuntalautakuntaLiikuntatapahtumien avustaminen
Turkulaisille urheilu- ja liikuntaseuroille, erityisryhmien tai eläkeläisten ja maahanmuuttajien liikuntaa järjestäville yhdistyksille.Avustuksella tuetaan urheilu- ja liikuntaseurojen, erityisryhmien tai eläkeläisten ja maahanmuuttajien liikuntaa järjestävien yhdistysten valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutusta.Hyväksyttäviä kuluja kotimaassa koulutuksen osalta ovat matka- ja majoituskulut ja ulkomailla koulutuksen osalta kurssi-, matka- ja majoituskulut.31.10. mennessäLiikuntalautakuntaAvustus valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutukseen
Nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille, aikuisjärjestöjen yhteydessä toimiville nuorten ryhmille.Nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan ja nuorten vapaiden toimintaryhmien taloudelliseen tukemiseen. Esimerkiksi leiritoimintaan ja muihin nuorten toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita.Jatkuva hakuNuorisolautakuntaNuorisolautakunnan projektiavustus
Turun kaupungin nuorisopalvelujen nuorisotaloilla ja -tiloilla käyville, vähintään 3 nuoren ryhmille.Projekti voi olla melkein mitä vain, kunhan se on nuorten itsensä ideoima ja toteuttama. Kyseessä voi olla esimerkiksi tapahtuma, esitys tai omaa elinpiiriä parantava juttu.Ryhmän enemmistön tulee olla 13–19-vuotiaita turkulaisia nuoria. Nuorten Itse tehty -projekteihin myönnetään vuosittain 2500€ tukea. Yhtä projektia varten rahaa myönnetään 100–500 euroa. Jatkuva hakuNuorisopalvelutItse tehty -projektiraha
Turussa asuvien tai opiskelevien 13–19-vuotiaiden nuorten muodostama ryhmä, jossa on vähintään kolme nuorta.Nuorten itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toiminnalliseen hankkeeseen, josta hyötyy mahdollisimman moni.Turun nuorisovaltuuston puheenjohtajisto käsittelee hakemukset ja valitsee hankkeet,  jotka hankehakijat esittelevät nuorisovaltuuston kokouksessa. Nuorisovaltuusto päättää äänestämällä, mille esitellyistä hankkeista myönnetään rahoitusta.28.1.-24.2.NuorisovaltuustoNuorisovaltuuston hankeraha
Yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaista.Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia tai kertaluonteista toimintaa.Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran kalenterivuoden aikana. 1.-30.3. & 1.-31.10.Sosiaali- ja terveyslautakuntaSosiaali- ja terveyslautakunnan erityisavustukset