Avustukset säännölliseen toimintaan

Toiminta-avustus 2023

HUOM! Järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi Turun kaupungin vuoden 2023 toiminta-avustusten hakuaikaa on pidennetty 11.11.2022 klo 16:00 asti, jotta hakuaika olisi päättymisajaltaan yhteneväinen hyvinvointialueen avustushaun kanssa. Hakuajan pidennys koskee Kaupunginhallituksen, Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä Liikuntalautakunnan toiminta-avustuksia.

Avustusjärjestelmä

Ohjeet ja periaatteet

Kenelle?Mihin tarkoitukseen?Myöntämisen periaatteetHakuaikaPäätöksetAvustuksen nimi
Turkulaisille yhdistyksille, säätiöille (ml. ystävyysseurat, eläkeläisyhdistykset)Yhdistyksen sääntöjen mukaiseen jatkuvaluonteiseen toimintaan tilakustannukset huomioiden. 1.10.-31.10.2023KaupunginhallitusYleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustus
Turkulaisille yhdistyksille ja säätiöille, joilla on yhteistyösopimus kaupunginhallituksen kanssa.Yhdistyksen sääntöjen mukaiseen jatkuvaluonteiseen toimintaan tilakustannukset huomioiden. 1.10.-31.10.2023KaupunginhallitusSopimukseen perustuva avustus
Sopimuksen tehneille ammattitaiteilijoiden yhdistyksille ja kulttuurilaitoksille.Ammattilaisten työllistymisen tukemiseen tai ammattilaisten työn esille tuomiseen.Arvioinnin perusteena ovat taiteellisen laadun ja kokemuksen lisäksi vakiintunut toiminta, toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen, jatkuvuus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä muun rahoituksen laajuus.1.10.-31.10.2023Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaKategoria 1 A - Toiminta-avustus sopimuksen tehneille
Sopimuksen tehneille toimijoille, joiden opetussuunnitelman kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt.Taiteen perusopetukseen.Arvioinnin perusteena ovat taiteellisen laadun ja kokemuksen lisäksi vakiintunut toiminta, toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja jatkuvuus.1.10.-31.10.2023Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaKategoria 1 B - Taiteen perusopetus
Ammattitaiteilijoiden yhdistyksille ja työryhmille.Avustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin kuten laitehankintoihin. Päätavoitteena on tukea ammattilaisten työskentelyä.Arvioinnin perusteena on kokemus ja tunnustus taiteellisesta työstä.1.10.-31.10.2023Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaKategoria 2 - Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
Taide- ja kulttuurityötä tekeville harrastusyhdistyksille ja -työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia tapahtumia Turussa.Avustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei muihin kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin, esiintymisasuihin tai -matkoihin. Avustusta ei ole tarkoitettu kaupunginosayhdistyksille.Arvioinnin perusteena on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, harrastaja- ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu.1.10.-31.10.2023Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaKategoria 3 - Harrastustoiminta-avustukset
Liikunta- ja urheiluseuroilleSäännölliseen harraste-, valmennus- ja kilpailutoimintaan.Lasten, nuorten ja aikuisten liikuntasuoritteiden määrä. Liikuntasuoritteella on eri ikäryhmissä eri painokerroin. Laskennassa käytetään seuran tuottamia lukuarvoja edelliseltä kaudelta.

18.9.-31.10.2023 klo 16

LiikuntalautakuntaLiikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus
Säännöllistä vammaisten, eläkeläisten tai maahanmuuttajien liikuntaa järjestäville yhdistyksilleYhdistysten järjestämään säännölliseen liikuntaan. Lisäksi kannustetaan yhdistysten väliseen yhteistyöhön yhteisten liikuntaryhmien muodossa.Jäsenistön säännöllisen liikuntatoiminnan  liikuntasuoritteet. Laskennassa käytetään yhdistyksen tuottamia lukuarvoja edelliseltä kaudelta.18.9.-31.10.2023 klo 16LiikuntalautakuntaMuun yhdistystoiminnan toiminta-avustus
Turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille sekä erityisryhmien liikuntaa järjestäville yhdistyksilleAvustuksella tuetaan harjoitustilavuokria, jotka syntyvät kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä. Määrärahavaraus sisältää vammaisyhdistysten vesiliikuntatoiminnan ja uinnin tukemisen. 1.2.-31.10.2023LiikuntalautakuntaAvustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen
Turkulaisille liikunta- ja urheiluseuroille sekä liikuntaa järjestäville yhdistyksilleAvustuksella tuetaan ja rohkaistaan seuroja ja yhdistyksiä ottamaan mukaan toimintaansa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä aikuisia.Avustus määräytyy avustusluokkien mukaan, joille on määritelty euromääräinen tukisumma.2.10.-15.11.2023LiikuntalautakuntaVammaisavustaja-avustus
Turkulaiselle rekisteröidylle nuorisojärjestölle ja sellaiseen rinnastettavalle aluejärjestölle.Sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.Toiminnan tulee suuntautua alle 29-vuotiaille nuorille.1.10.-31.10.2023Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaNuorisolautakunnan toiminta-avustus