Nuorisolautakunnan toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastettavien aluejärjestöjen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on erotettava kirjan- pidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.

Nuorella tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.

Milloin ja miten haetaan?

Toiminta-avustustusten hakuaika on 1-31.10.

Hakemukseen tarvitaan liitteet:

  • Yhdistyksen hyväksytty toimintasuunnitelma
  • Yhdistyksen hyväksytty talousarvio
  • Yhdistyksen säännöt ensimmäisellä hakukerralla tai silloin kun sääntöihin
    on tullut muutoksia

Huom! Jos yhdistykselle on myönnetty toiminta-avustusta edellisenä vuotena,
tulee silloin hakemuksen mukana toimittaa:

  • Tuloslaskelma (tulo- ja menolajeittain) ja tase liitetietoineen
  • Toimintakertomus