Avustusten hakeminen ja ohjeet

Kirjaudu avustusjärjestelmään

Ohje avustusjärjestelmän käyttöön 2022 (PDF)

 

Lisätietoa

Yhteispalvelupiste Monitori ohjaa avustusten hakemisessa. Monitorissa voi myös asiakaskoneella täyttää hakemuksen.

Lisätietoja antaa:

Henkilörekisteriseloste

Turun kaupungin kaikki rekisteriselosteet löytyvät rekisteriselostejärjestelmästä. Avustuksia koskeva seloste löytyy kohdasta "Avustusrekisteri".

 

Avustusten hakumenettely on uudistunut vuoden 2018 aikana. Uuden mallin tavoitteena on kannustaa hakijoita ilmaisemaan kehittämistavoitteensa ja toteuttamaan kaupungin tuella rahoitettua kehittämistoimintaansa aiempaa projektimaisemmin.

Kuinka haetaan?

Avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa:

  • lomakkeet.turku.fi (Suosittelemme käyttämään avustusjärjestelmää Mozilla Firefox tai Google Chrome -selaimella)

Kaikissa avustusmuodoissa hakija vastaa ensin kaikille yhteisiin kysymyksiin, joiden perusteella hakemus eriytyy yksityiskohtaisempiin kysymyksiin ja asiasta päättävän toimialan käsiteltäväksi.

Hakemusta ei voi enää muokata kun hakemus on lähetetty. Omat lomakkeet -välilehdellä näkyy hakemuksen käsittelyn vaihe.

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustusta voi hakea kuka tahansa. Jokaiselle avustukselle on kirjattu periaatteet, jotka määrittävät sen, millä perusteilla ja kenelle avustusta voidaan myöntää. Avustukset ovat pääasiassa tarkoitettu rekisteröityneille yhdistyksille, seuroille, säätiöille, työryhmille ja muutama avustus on myös yksityishenkilöille.

Voinko hakea useampaa avustusta samaan tarkoitukseen/kohteeseen?

Kaupunki avustaa toimintaa, tapahtumaa tms. vain yhdellä avustuksella.

Onko hakemusta mahdollista täydentää hakuajan päättymisen jälkeen?

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemusta ei voi enää täydentää tai muokata. Ainoastaan puuttuvia liitteitä voi lisätä hakemukseen. Avustushakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa mahdollisimman täydellisenä ja tarvittavilla tiedoilla sekä liitteillä Kulta2-avustusjärjestelmään tai vaihtoehtoisesti paperisena Turkupisteeseen kaupungin kirjaamoon.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta lainkaan käsittelyyn.

Miten avustus maksetaan?

Avustuksista päätetään enimmäkseen kerran tai kahdesti vuodessa avustuskohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen. Päätöksen lainvoimaisuuden astuttua voimaan avustukset saadaan laittaa maksuun, ellei päätöksessä ole toisin mainittu. Lisäksi ennen kuin avustus voidaan maksaa anojan tilille, tulee hakemuksen yhteydessä olla kaikki pyydetyt ja tarvittavat liitteet palautettuna.

Osassa avustuksissa on kuuden kuukauden toimitusaika liitteille. Nuorisovaltuuston hankerahan ja Itse tehty -rahan maksatuskäytännöistä sovitaan toiminnasta vastaavan nuorisosihteerin kanssa hankekohtaisesti. Näissä periaate on, että kulut korvataan kuitteja vastaan tai hankinnat tehdään tilauslomakkeella, jolloin hankinnat laskutetaan nuorisopalveluilta.

Miksi en pääse alkukysymysten jälkeen lomakkeelle?

  • Tarkista, että y-tunnus on kirjoitettu oikeassa muodossa. (Y-tunnus: 0000000-0) Vain toinen niistä tarvitaan.
  • Eri avustuksilla on erilaiset hakuajat, joten kaikki haut eivät ole yhtä aikaa auki.
  • Jos olet tarkoittanut hakea avustusta kaupunginhallitukselta, valitse avustuksiin ohjaavissa kysymyksissä avustettavan toiminnan liittyvän "Muuhun".

Avustukset yhteisöille ja työryhmille

Kaupunki myöntää avustusohjeen mukaisesti avustuksia yhdistysten ja muiden yhteisöjen säännölliseen toimintaan, tiettyyn tapahtumaan, projektiin tai investointiin.

Kaupunginhallituksen talousarvion vahvistamisen yhteydessä päätetään avustuksista eräille vakiintuneille toimijoille, joiden kanssa on yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi tehty yhteistyösopimus.

Kaupunginhallituksen alaisten määrärahojen lisäksi avustuksia jaetaan kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan alaisista määrärahoista lautakuntien vahvistamilla periaatteilla. Myös näitä avustuksia myönnetään yleisen avustusohjeen mukaisesti yhdistysten ja muiden yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan sekä tapahtumiin, projekteihin ja pienehköihin investointeihin.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan myöntämien kulttuuriavustusten pääpaino on ammattitaiteilijoiden tukemisessa ja liikuntalautakunnan avustukset kohdentuvat liikuntatoiminnan tukemiseen. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta ja nuorisovaltuusto avustavat nuorisotoimintaa, eli turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastettavien aluejärjestöjen, nuorten itsensä sekä nuorten vapaiden toimintaryhmien järjestämiä toimintoja sekä projekteja.