Selvitys apurahasta tai avustuksesta

Tee selvitys

  • Selvitys toimitetaan sähköisessä järjestelmässä hakulomakkeen liitetiedostoihin
  • Kirjaudu sisään järjestelmään (suosittelemme käyttämään avustusjärjestelmää Mozilla Firefox, Safari tai Google Chrome -selaimella.)
  • Liitä dokumentit hakemuksen liitteisiin kohdasta OMAT LOMAKKEET ja valitsemasi hakulomakkeen kohdasta "Liitetiedostot"

Pääsääntöisesti kaikista kaupungin myöntämistä avustuksista on toimitettava selvitys. Selvitykset sekä siihen tarvittavat liitteet lisätään avustushakemuksen yhteyteen Kulta2-järjestelmässä viimeistään avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä (poikkeuksena kulttuuriavustukset ja -apurahat).

Tutustu avustuskohtaisesti vaadittaviin selvitykseen sekä sen liitteisiin ja merkitse päivämäärät itsellesi muistiin.

Kulttuuriavustukset ja -apurahat

Työryhmät, jotka eivät ole rekisteröityneitä yhdistyksiä (työryhmämuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 2, 3 ja 4), sekä yksityiset henkilöt (kategoriat 6 ja 7) toimittavat selvityksen avustusvuoden viimeiseen päivään mennessä.

Rekisteröityneet yhdistykset (yhdistysmuotoiset avustuksensaajat kategorioissa 1a, 1b, 2, 3, 4 ja 5) toimittavat selvityksen avustusvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun menneessä.
 

Nuorisolautakunnan avustukset

Selvitykset, menotositteet ja liitteet liitetään hakemukseen Kulta2-järjestelmässä. Selvitys tulee tehdä sinä kalenterivuonna, jona avustus on myönnetty.

Nuorisolautakunnan erityisavustus

Toteutuneesta projektista toimitetaan projektiselvitys sekä menotositteet.

Nuorisolautakunnan toiminta-avustus

Toiminta-avustuksen selvitykseen tulee liittää:

  • tuloslaskelma (tulo- ja menolajeittain) ja tase liitetietoineen
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus

Jos yhdistykselle on myönnetty toiminta-avustusta aiemmin, liitetään hakemukseen mukaan em. liitteet uuden hakemuksen yhteydessä.

 

Nuorten toimintaryhmien avustukset

 

Itse tehty -projektiraha

Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat hankerahan käytöstä säännöissä ilmoitetulla tavalla raportointilomakkeella, joka on verkkosivuilla turku.fi/itsetehty. Raportti ja kuitit hankinnoista toimitetaan sähköisessä järjestelmässä liittämällä dokumentit hakemuksen liitteisiin.

Nuorisovaltuuston hankeraha

Rahoitusta saaneet hankkeet toteutetaan ja raportoidaan hakuvuoden aikana säännöissä ilmoitetulla tavalla. Raportointilomake on verkkosivuilla turku.fi/nuvaraha. Raportti ja kuitit hankinnoista toimitetaan sähköisessä järjestelmässä liittämällä dokumentit hakemuksen liitteisiin.
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avustukset

Avustuksen saajan on toimitettava vapaamuotoisen selvityksen lisäksi jäljennökset seuraavista asiakirjoista:

  • toimintavuoden tilinpäätös, josta ilmenee tulopuolella kaupungilta saadut avustukset ja menopuolella avustusten käyttö
  • tilintarkastuskertomus
  • toimintakertomus