Turun kaupungilta vaadittavat vahingonkorvaukset

Palautteet ja vikailmoitukset

Mikäli haluatte antaa palautetta katujen kunnossapidosta tai tehdä vikailmoituksen, voitte tehdä sen palautepalvelun kautta. Palautteenne ohjataan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kunnossapidolle.

Turun palautepalvelu (linkki avautuu uudelle välilehdelle)

Kiireelliset vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella puh. 02 262 4444

Vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen

Mikäli teille on aiheutunut vahinkoa ja katsotte Turun kaupungin olevan velvollinen korvaamaan vahingon, ensisijaisesti pyydämme teitä käyttämään kaupungin valmiita lomakepohjia asian käsittelyn nopeuttamiseksi. Vahingonkorvausvaatimus voi olla myös vapaamuotoinen.

Hakemuksen liitteenä tulee olla karttamerkintä/karttapiirros vahinkopaikasta, tositteet vaadituista korvauksista sekä muu materiaali, joka tukee korvausvaatimustanne.

Vahingonkorvausvaatimusten käsittely ja maksaminen

Vahingonkorvausvaatimukset käsitellään vahingonkorvauslain säännöksiä noudattaen konsernihallinnon lakipalveluiden toimesta. Mikäli vahinkoasian käsittely kuuluu jollekin muulle taholle, korvaushakemuksenne siirretään oikealle taholle ja siirrosta ilmoitetaan teille. Henkilövahinkoihin sekä laajempiin esinevahinkoihin liittyvät korvaushakemukset lähetetään Turun kaupungin vastuuvakuutuksen nojalla vakuutusyhtiö Lähitapiolan ratkaistaviksi.

Korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen saatte tiedoksenne päätöksen, josta ilmenee, millä perusteilla ja miltä osin vaatimuksenne hyväksytään tai hylätään. Vahingonkorvaukset suoritetaan euromääräisenä hakijan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika (päivämäärä ja kellonaika), vahinkopaikka, vahinkotapahtumasta aiheutuneet vahingot sekä euromääräinen vahingonkorvausvaatimus on määritelty mahdollisimman tarkasti.

Korvauksen hakemiseen ja hakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedustelut voitte esittää sähköpostilla osoitteeseen vahingonkorvaukset@turku.fi

Yleisten katujen ja muiden alueiden kunnossapito

Yleisten katujen ja muiden alueiden kunnossapito perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden sivustolla voitte tutustua tarkemmin kunnossapitoon ja sen vastuualueisiin.