Arviointi- ja tarkastustoiminta

Arviointi- ja tarkastustoiminnan kautta tuotetaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa siitä, miten kunta on onnistunut tehtävissään. Tietoa välitetään niin valtuutetuille, kunnan työntekijöille kuin kuntalaisillekin.

Tiedon avulla tehtävät johtopäätökset ohjaavat kaupungin toimintaa ja tavoitteiden asettamista.

Turun kaupungin tarkastustoimi koostuu kolmesta osasta:

  • lakisääteisestä tarkastuslautakunnasta ja sen alaisesta revisiotoimistosta
  • organisaation ulkopuolisesta JHTT-tilintarkastajasta
  • kaupunginjohtajan alaisesta sisäisestä tarkastuksesta