Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuusto on 23.8.2021 valinnut pormestarin toimikaudekseen (2021-2025). Pormestarina toimii Minna Arve (Kok).

Pormestari johtaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edellyttämää poliittista prosessia, toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana sekä vastaa kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta. Pormestari edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaissa sidosryhmätilaisuuksissa.

Pormestari ohjaa strategian ja talousarvion sekä muiden esittelyynsä ottamien asioiden valmistelua.

Parhaiten pormestarin tavoittaa sähköpostilla. Pormestarin sihteerinä toimii Marianne Leistén.