Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on tehtävään kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu luottamushenkilö. Puheenjohtaja on Sini Ruohonen (kok).

Tehtävät

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin strategioiden toteuttamisen edellyttämää poliittista prosessia. Siinä tarkoituksessa hän pitää yhteyttä valtuustoryhmiin, seuraa kaupunginhallituksen jaostojen, kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaa ja niiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Puheenjohtaja huolehtii myös omalta osaltaan kaupungin edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa.

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa ja määrää, missä järjestyksessä asiat käsitellään.

Parhaiten kaupunginhallituksen puheenjohtajan tavoittaa sähköpostilla. Puheenjohtajan sihteerinä toimii Sanna Rindell-Kivinen.