Kaupunkikehitysjaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Syksyn kokoukset 2020

  • 31.08.2020 klo 10.00
  • 14.09.2020 klo 09.00
  • 28.09.2020 klo 13.00
  • 12.10.2020 klo 10.00
  • 30.11.2020 klo 13.00
  • 14.12.2020 klo 11.00

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupungin kiinteistökehityksen, maankäytön ja tilankäytön strategisesta ohjauksesta.

Jaostossa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunkikehitysjaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajana toimii Mika Maaskola  (sdp) ja 1. varapuheenjohtajana Niko Aaltonen (kok).

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä kaupunginsihteeri Pia Bergström.

Seminaari 28.09.2020 klo 10.00

Asiasanat: