Kaupunkikehitysjaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kevään kokoukset 2021

  • 18.01.2021 klo 10.00
  • 01.02.2021 klo 11.00
  • 01.03.2021 klo 10.00
  • 22.03.2021 klo 10.00
  • 12.04.2021 klo 13.00
  • 03.05.2021 klo 13.00
  • 24.05.2021 klo 13.00
  • 21.06.2021 klo 13.00

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupungin kiinteistökehityksen, maankäytön ja tilankäytön strategisesta ohjauksesta.

Jaostossa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunkikehitysjaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunkikehitysjaoston puheenjohtajana toimii Mika Maaskola  (sdp) ja 1. varapuheenjohtajana Niko Aaltonen (kok).

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä kaupunginsihteeri Pia Bergström.

Seminaari 12.4.2021 klo 10.00

Asiasanat: