Konsernijaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Syksyn kokoukset 2020

  • 24.08.2020 klo 13.00
  • 14.09.2020 klo 11.30
  • 21.09.2020 klo 13.00
  • 12.10.2020 klo 13.00
  • 09.11.2020 klo 13.00
  • 07.12.2020 klo 11.00

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konserniohjauksen kehittämisestä sekä strategisiksi yhteisöiksi määriteltyjen yhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi huolehtia kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten ohjaamisesta.

Konsernijaostossa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii Jukka Vornanen (vihr) ja 1. varapuheenjohtajana  Sini Ruohonen  (kok). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve ja sihteerinä johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.