Konsernijaosto

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Syksyn kokoukset 2021

  • 23.08.2021 klo 13.00
  • 20.09.2021 klo 13.00
  • 27.09.2021 klo 13.00
  • 06.10.2021 klo 13.00
  • 18.10.2021 klo 11.00
  • 15.11.2021 klo 13.00
  • 13.12.2021 klo 13.00

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konserniohjauksen kehittämisestä sekä strategisiksi yhteisöiksi määriteltyjen yhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta.

Konsernijaostossa on 9 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee konsernijaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Konsernijaoston puheenjohtajana toimii pormestari Minna Arve (Kok.) ja varapujeenjohtajana Ville Tavio (PS). Esittelijänä toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, ellei asiaa ole määrätty pormestarin esiteltäväksi.