Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokoukset pidetään, mikäli muuta ei ole sovittu, kaupunginhallituksen kokoustilassa klo 17.00. Tarpeen mukaan pidetään ylimääräisiä kokouksia.

Jaostot

Kevään kokoukset 2023

  • 24.01.2023 klo 17.00
  • 14.02.2023 klo 17.00
  • 07.03.2023 klo 17.00
  • 28.03.2023 klo 17.00
  • 18.04.2023 klo 17.00
  • 09.05.2023 klo 17.00
  • 30.05.2023 klo 17.00
  • 20.06.2023 klo 17.00

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimivan kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja kehittäminen. Lautakunta huolehtii lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaan kuuluvista tehtävistä. 

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen. Lautakunnan sihteeri on Merja Jokela.