Kaupunkiympäristölautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Palvelukokonaisuus

Syksyn kokoukset 2021

 • 10.08.2021 klo 16.15
 • 17.08.2021 klo 16.15
 • 31.08.2021 klo 16.15
 • 07.09.2021 klo 16.15
 • 21.09.2021 klo 16.15
 • 28.09.2021 klo 16.15
 • 05.10.2021 klo 16.15
 • 19.10.2021 klo 16.15
 • 26.10.2021 klo 16.15
 • 02.11.2021 klo 16.15
 • 09.11.2021 klo 16.15
 • 23.11.2021 klo 16.15
 • 30.11.2021 klo 16.15
 • 07.12.2021 klo 16.15
 • 14.12.2021 klo 16.15

Kevään kokoukset 2022

 • 11.01.2022 klo 16.15

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi. Lautakunnan sihteeri on Pia Bergström.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet