Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Kevään kokoukset 2023

  • 26.01.2023 klo 17.00
  • 16.02.2023 klo 17.00
  • 22.03.2023 klo 17.00
  • 27.04.2023 klo 17.00
  • 25.05.2023 klo 17.00
  • 08.06.2023 klo 17.00

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta vastaa osaltaan vapaa-ajan palvelukokonaisuuden lainsäädännön mukaisista kunnan monijäseniselle toimielimelle kuuluvista tehtävistä. Lautakunta huolehtii palvelujen kehittämisestä sekä edistää ja tukee toimintaa jakamalla avustuksia kulttuuri- ja nuorisoalan yhdistyksille, järjestöille, nuorten toimintaryhmille sekä apurahoja turkulaisille taiteilijoille.

Kulttuuri- ja nuorisolautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors. Lautakunnan sihteeri on Antti Perälä.

 

Asiasanat: