Kulttuurilautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Turun kulttuurilautakunnan alaiset palvelualueet tarjoavat asukkaille ja turisteille monipuolisia kulttuuripalveluja. Lautakunta  huolehtii kulttuuripalvelujen kehittämisestä sekä edistää ja tukee kulttuuritoimintaa jakamalla avustuksia yhdistyksille ja apurahoja turkulaisille taiteilijoille.

Kulttuurilautakunta päättää myös toimialan useamman kuin yhden palvelualueen tai yksikön yhteisistä asioista.

Kulttuurilautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes. Lautakunnan sihteeri on Outi Kari-Granfors.