Liikuntalautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina. 

Huom! 17.3. kokous peruttiin.

Kevään kokoukset 2023

  • 24.01.2023 klo 17.00
  • 14.02.2023 klo 17.00
  • 21.03.2023 klo 17.00
  • 18.04.2023 klo 17.00
  • 23.05.2023 klo 17.00
  • 06.06.2023 klo 17.00

Liikuntalautakunnan alaiset liikuntalaitokset ja -palvelut tarjoavat monipuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia ja -olosuhteita.
Liikuntalautakunta tukee avustusmäärärahoilla urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toimintaa.
Liikuntalautakunta päättää mm. liikuntapaikkojen ja -palveluiden maksuista, vapautuksista ja alennuksista sekä vuorojaon yleisistä periaatteista.

Liikuntalautakuntaan kuuluu 13 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunnan esittelijänä toimii vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors. Lautakunnan sihteeri on Antti Perälä.

Asiasanat: