Rakennus- ja lupalautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Palvelukokonaisuus

Kevään kokoukset 2023

 • 05.01.2023 klo 16.15
 • 19.01.2023 klo 16.16
 • 02.02.2023 klo 16.15
 • 16.02.2023 klo 16.16
 • 02.03.2023 klo 16.18
 • 14.03.2023 klo 16.15
 • 30.03.2023 klo 16.15
 • 13.04.2023 klo 16.15
 • 27.04.2023 klo 16.15
 • 11.05.2023 klo 16.15
 • 25.05.2023 klo 16.15
 • 08.06.2023 klo 16.15
 • 21.06.2023 klo 16.15

Syksyn kokoukset 2023

 • 06.07.2023 klo 16.15
 • 20.07.2023 klo 16.15
 • 03.08.2023 klo 16.15
 • 17.08.2023 klo 16.15
 • 31.08.2023 klo 16.15
 • 14.09.2023 klo 16.15
 • 28.09.2023 klo 16.15
 • 12.10.2023 klo 16.15
 • 26.10.2023 klo 16.15
 • 09.11.2023 klo 16.15
 • 23.11.2023 klo 16.15
 • 07.12.2023 klo 16.15
 • 21.12.2023 klo 16.15

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan esittelijänä toimii valvontajohtaja Leena Salmelainen. Lautakunnan sihteeri on valvontalakimies Esa Mettälä.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsenet

Rakennus- ja lupalautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 1. kerros, arkisin klo 9.00–15.00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.