Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Syksyn kokoukset 2020

  • 03.09.2020 klo 17.00
  • 01.10.2020 klo 17.00
  • 27.10.2020 klo 17.00
  • 12.11.2020 klo 17.00
  • 10.12.2020 klo 17.00

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.