Ruotsinkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Kevään kokoukset 2023

  • 17.01.2023 klo 17.00
  • 15.02.2023 klo 17.00
  • 21.03.2023 klo 17.00
  • 19.04.2023 klo 17.00
  • 16.05.2023 klo 17.00
  • 13.06.2023 klo 17.00

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

Jaostoon kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston esittelijänä toimii ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja Liliane Kjellman. Jaoston sihteeri on Annika Jensen.