Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Syksyn aikatauluihin lisäys:

  • Lautakunnan seminaari ke 15.9. klo 12

Syksyn kokoukset 2021

  • 04.08.2021 klo 17.00
  • 01.09.2021 klo 17.00
  • 15.09.2021 klo 17.00
  • 22.09.2021 klo 17.00
  • 29.09.2021 klo 17.00
  • 20.10.2021 klo 17.00
  • 10.11.2021 klo 17.00
  • 24.11.2021 klo 17.00
  • 15.12.2021 klo 17.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.