Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Syksyn kokoukset 2022

  • 10.08.2022 klo 17.00
  • 23.08.2022 klo 17.00
  • 01.09.2022 klo 17.00
  • 14.09.2022 klo 17.00
  • 28.09.2022 klo 17.00
  • 20.10.2022 klo 17.00
  • 09.11.2022 klo 17.00
  • 30.11.2022 klo 17.00
  • 15.12.2022 klo 17.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa kunnan monijäsenisen toimielimen tehtäväksi määrätyistä asioista lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lautakunta huolehtii myös muissa laeissa ja asetuksissa sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäviksi määrätyistä asioista. Lautakunta toimii myös kunnan erityishuoltoviranomaisena.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi huolehtia rikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa. Lautakunnan sihteeri on Jaana Railamaa.