Suomenkielinen jaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Kevään kokoukset 2023

  • 19.01.2023 klo 17.00
  • 16.02.2023 klo 17.00
  • 30.03.2023 klo 17.00
  • 27.04.2023 klo 17.00
  • 16.05.2023 klo 17.00
  • 15.06.2023 klo 17.00

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto, jonka tehtäväalueena on suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja yleissivistävä aikuiskoulutus. Jaoston tehtävänä on vastata tehtäväalueensa osalta toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

Jaostossa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa asiat esittelevät varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja, perusopetuksen palvelualuejohtaja, lukiokoulutuksen ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen palvelualuejohtaja sekä ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja.

Jaoston sihteeri on Merja Jokela.