Nuorisovaltuusto

Ota yhteyttä!

 • Syksyn kokoukset

  25.8.2021 klo 17 sähköinen kokous
  29.9.2021 klo 17 kaupungintalo 
  27.10.2021 klo 17 tilanteesta riippuen kaupungintalo tai sähköinen kokous
  17.11.2021 klo 17 tilanteesta riippuen kaupungintalo tai sähköinen kokous
  8.12.2021 klo 17 tilanteesta riippuen kaupungintalo tai sähköinen kokous
  19.1.2022 klo 17 tilanteesta riippuen kaupungintalo tai sähköinen kokous

 • Pöytäkirja (viimeisin)

 •  

 • Esityslista

Turun nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja edistää heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan Turussa.Turun nuorisovaltuusto päättää vuosittain hankerahan myöntämisestä nuorten ideoimille ja toteuttamille hankkeille. Nuva voi perustaa harkintansa mukaan työryhmiä, joissa voi olla myös valtuuston ulkopuolisia jäseniä.

Nuorisovaltuustossa on edustus Turun kaupungin yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten, Turun Steiner-koulun ja Turun normaalikoulun lisäksi myös Turun kansainvälisestä koulusta. Toimikausi on kaksi vuotta.  Toimikaudella 2020-2021 valtuustossa on 34 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä.

Asetu ehdolle nuorisovaltuustoon kaksivuotiskaudelle 2022-2023

Ehdolle voi asettua Turussa asuva tai opiskeleva vuosina 2003-2008 syntynyt nuori. Ehdolle asettuminen on käynnissä 6.-26.9.2021. Ehdokaslomakelinkki on alla.

TÄYTÄ EHDOKASLOMAKE

Tulosta osallistumis- ja kuvauslupalappu ja tuo se täytettynä ja allekirjoitettuna vaalijulistekuvaukseen, josta on tarkat tiedot ehdokaslomakkeessa.

Nuorisovaltuustovaalit toteutetaan sähköisesti marraskuussa viikolla 45. Lisätietoa vaaleista päivitetään tänne lähempänä vaaleja.

Turun nuorisovaltuustovaalit 2019

Turkuun valittiin marraskuussa 2019 uusi nuorisovaltuusto kaksivuotiskaudelle 2020 - 2021. Nuorisovaltuusto ottaa kantaa asioihin, järjestää tapahtumia, myöntää rahoitusta nuorten ideoimille hankkeille sekä tekee yhteistyötä kaupungin toimijoiden ja muiden tahojen kanssa.

Ehdolle asettuminen Turun nuorisovaltuustovaaleissa oli käynnissä 9.–29.9.2019. Nuorisovaltuustovaalit järjestettiin viikolla 45. Ehdokkaiksi ilmoittautui 70 vuosina 2001–2006 syntynyttä Turussa asuvaa tai opiskelevaa nuorta. Kokonaisäänestysprosentti vaaleissa oli 50,2 %, mikä on kolme prosenttia parempi edellisvaaleista syksyltä 2017.

Annettujen äänten perusteella ja uuteen vaalitapaan nojaten Turun nuorisovaltuustoon kaudelle 2020–21 tulee varsinaisia jäseniä 34 ja varajäseniä 10. Varsinaisista jäsenistä 17 on yläkoulun, 12 lukion ja 5 ammatti-instituutin edustajia. Varajäsenistä 6 on yläkoulun ja 4 lukion edustajia. Kaksitoista nyt valituista oli Turun nuorisovaltuuston jäsenenä tai varajäsenenä myös edellisellä kaksivuotiskaudella.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisolautakunnan, kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan,  kaupunkiympäristölautakunnan, rakennus- ja lupalautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajisto 2020-21

Puheenjohtaja Mette Hämeenaho
1.varapuheenjohtaja Sakari Seespuro 
2. varapuheenjohtaja Aisha Abudu

Nuorisovaltuuston sihteeristö 2020-21

Sihteeri Edit Euro
Varasihteeri Salli Lindén

Nuorisovaltuuston viestintävastaavat 2020-21

Viestintävastaava Veera Sellgren
Varaviestintävastaava Pihla Kivijärvi

Asiasanat: