Kesäkysely 2021

Turun kaupungin nuorisopalvelut tekee yhteistyössä Roger Studion kanssa kesällä lasten ja nuorten tulevaisuuden palvelutarpeiden ja -toiveiden selvitystyötä Turun ydinkeskustan alueella.

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa minkälaisia palvelutarpeita ja -toiveita lapsilla ja nuorilla on Turun ydinkeskustan alueella nyt ja tulevaisuudessa. Turun keskustassa sijaitsee useita keskitettyjä julkisia palveluja, mutta niiden sijoittelu, käytettävyys ja saavutettavuus nuorten näkökulmasta ovat nuorisopalveluille epäselvää tällä hetkellä. Lisäksi kaupunkikeskustan kehittyminen tulee oletettavasti muuttamaan tulevaisuudessa myös lasten ja nuorten keskusta-alueen liikkumista, oleilua sekä palvelujen tarvetta, minkä laajuutta halutaan hahmottaa.

Selvitystyöhön kuuluu seuraavia tiedonkeruuvaiheita:

1. Lapsille ja nuorille kohdennettu sähköinen kysely
                  Kysely netissä: new.maptionnaire.com/q/9j4e8mfb2m3g

2. Kaupunkiympäristössä ja nuorisopalveluiden toimipisteissä laadullista tiedonkeruuta haastatteluiden ja keskustelun muodossa

3. Yhteissuunnittelutyöpaja / kaupunkikävely nuorisotilojen valitussa toimipisteessä.

Selvitystyössä pyritään osallistamaan mahdollisuuksien mukaan nuorisopalveluiden eri yhteistyökumppaneita ja avainsidosryhmiä, sekä tavoittamaan laajalti nuorisopalveluiden kohderyhmää, erityisesti niitä nuoria jotka eivät tällä hetkellä käytä palveluita.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan selvitystyöhön!

 

Projektin yhteyshenkilöt

Toni Ekroos
Nuorisopalvelupäällikkö
Turun kaupunki, nuorisopalvelut
toni.ekroos@turku.fi, 044 907 2947

Tia Sistonen
Palvelumuotoilija
Roger Studio
tia.sistonen@rogerstudio.fi, 040 143 1318