Seuraparlamentti

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtäviä tulee toteuttaa eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Lisäksi laki velvoittaa kuntaa kuulemaan asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä ja huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Seuraparlamentti on toiminut Turussa vuodesta 2004. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Parlamentissa ovat edustettuina turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten lisäksi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Turun Seudun Urheiluakatemia. Liikuntapalvelut resursoi ja koordinoi seuraparlamentin toimintaa liikuntalain yhteistyövelvoitteeseen perustuen.

 

”Keskeisimpänä palvelujen tuottajana Turussa toimii alueellisesti kattava, monipuolinen ja osaava urheiluseuraverkosto, jossa on yhteensä n. 60.000 jäsentä, joista yli 25.000 on alle 20-vuotiaita.”