Vanhusneuvosto

Ota vanhusneuvostoon yhteyttä

Lisätietoja

Vanhusneuvosto on Turun kaupungin ja alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee asioita ikääntyneiden näkökulmasta.Vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tavoitteena on parantaa palvelutarjontaa, joka vastaa vanhusten tarpeita kaksikielisessä kaupungissa ja parantaa vanhusväestön selviytymistä ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnassa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa kuntaa ottamaan "vanhusneuvoston suunnittelemaan ja arvioimaan suunnitelmaa toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi". (Finlex)

Vanhusneuvoston järjestöjäsenten valinta kaudelle 2019-2021

Vanhusneuvoston toimikausi 2017-19 on päättymässä ja neuvostoon valitaan uudet järjestöjen edustajat toimikaudelle 2019-2021. Järjestöt valitsevat omassa kokouksessaan edustajan (ja varaedustajan), jonka asettavat ehdolle vanhusneuvostoon. Päätös edustajan ja varaedustajan valinnasta kirjataan järjestön kokouspöytäkirjaan, joka lähetetään sähköpostilla osallisuuden erityisasiantuntijalle (mirja.teras@turku.fi). Lisäksi järjestöt ilmoittavat edustajansa ehdolle vanhusneuvostoon näillä verkkosivuilla 27.5.-20.6. olevan linkin kautta. Ehdokashakemukset käsitellään konsernihallinnossa asiakkuudet ja osallisuus -yksikössä neuvoston sihteerin kanssa, jonka jälkeen tehdään esitys kaupunginhallitukselle vanhusneuvoston järjestöjäsenistä. Kaupunginhallitus päättää neuvoston lopullisen kokoonpanon.

Linkki vanhusneuvoston ilmoittautumislomakkeeseen avautuu tähän 27.5.-20.6.

Jäsenet 2017-2019

Järjestöjäsenet

JäsenVarajäsen

Puheenjohtaja
Soili Raitanen
Punainen Risti, Turun osasto
soili.raitanen@pp.nic.fi

Riitta Suomi
JHL Turku Eläkeläiset ry
riitta-suomi@luukku.com

Hissu Kytö
Daisy Ladies ry
hissu.kyto@gmail.com

Soile Ojanperä
Eläkeliiton Turun yhdistys ry
soile.ojanpera@pp.inet.fi

Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit ry
Pekka.paatero@redcross.fi

Heikki Yli-Rokki
Paattisten-Vahdon Sotaveteraanit ry
heikki.yli-rokki@hotmail.com

Marjut Aalto
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
marjut.aalto@muistiturku.fi

Seija Paatero
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
seijakpaatero@gmail.com

Leif Westerén
Åbo svenska pensionärsklubb rf
leif.westeren@fimnet.fi

Eini Pihlajamäki
Lounais-Suomen Loma ja virkistys ry
eini.pihlajamaki@nic.fi

Aira Hellström
Turun kansalliset seniorit ry
aira.hellstrom@seniorijelppi.fi

Merja Kivelä
Turun Eläkkeensaajat ry
merja.kivela.mk@gmail.com

Väinö Lindberg
Turun Seudun Romanit ry
vaino.lindberg@hotmail.com

Kurt Laine
Turun Tapaturma- ja sairausinvalidit ry
kurt.laine@luukku.com

Risto Saari
Valtion Eläkkeensaajat
VES Turku ry
rjsaari@gmail.com

Seppo Leivo
Turun kansalliset seniorit ry
seppo.leivo@pp.inet.fi

Luottamushenkilöjäsenet

JäsenVarajäsen

Varapuheejohtaja
Anita Birstolin
etunimi.sukunimi@turku.fi

Pirjo Saarinen
etunimi.sukunimi@turku.fi
Ulla-Maija Vierimaa
etunimi.sukunimi@turku.fi
Hannele Mustonen
etunimi.sukunimi@turku.fi

Matti Rantanen
etunimi.sukunimi@turku.fi

Ilari Luojola
etunimi.sukunimi@turku.fi
Maisa Saloniemi
etunimi.sukunimi@turku.fi
Sari Lähteenmäki
etunimi.sukunimi@turku.fi
Jyrki Åland
etunimi.sukunimi@turku.fi
Asiasanat: