Päikyn Usein Kysytyt Kysymykset

Päikky-sovellus (löytyy mukava-nimellä)

Yleistä Päikystä

Miksi lapseni kuva on Päikyssä?

Kyseessä on turvakuva, jolla tunnistetaan lapsi. Lasten pelkät nimet saattaisivat aiheuttaa turvariskin tilanteissa, joissa henkilökunta ei pelkän nimen perusteella pystyisi tunnistamaan lapsia, lyhyestä sijaisuudesta tai päivystysajankohdasta johtuen. Turvakuva on tallennettu Abilita Oyj:n omistamalle suojatulle palvelimelle.

Mitä eroa on selaimella ja mobiililla käytettävässä Päikyssä?

Mobiilisovelluksessa voi tehdä

 • päivittäisiä hoitoaikavarauksia
 • ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin
 • seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa
 • Mobiilissa suunnitelman voi tallentaa päivittäin

Selaimessa turku.paikky.fi-osoitteessa voi tehdä

 • viikoittaisia hoitoaikavarauksia
 • ilmoittaa muutoksista lukittuun kalenteriin
 • tallentaa oletussuunnitelmia
 • kopioida suunnitelman perheen toisille lapsille
 • seurata suunniteltua ja käytettyä hoitoaikaa
 • Selaimessa suunnitelma pitää tehdä koko kalenteriviikolle ennen kuin sen voi tallentaa

Lisätietoja löytyy verkkosivuilta.

Sovellus (mobiili)

Mistä löydän sovelluksen puhelimeeni

Sovellus löytyy mukava-nimellä Play-kaupasta sekä App Storesta.

Latasin puhelimeen mukava-app sovelluksen. Kun kirjauduin, olin valinnut valikosta Turun kaupungin, mutta juuri kun ohjelma oli latautumassa, se vaihtoi kuitenkin toisen kaupungin. Pääsenkö muuttamaan sen jostain itse? Lapsien tiedot kuitenkin näkyivät oikein.

Sovellus on käytössäsi automaattisesti oikean kunnan tiedoilla, muussa tapauksessa kirjautumisesi olisi epäonnistunut. Olemme ilmoittaneet ohjelman toimittajalle tästä asiasta.

Tunnuksien aktivointi

Miksi en saa aktivointikoodia tekstiviestinä puhelimeeni, kun yritän aktivoida tunnustani?

Tunnusta ei vielä ole luotu puhelinnumerollesi. Tai jos puhelinnumerosi on vaihtunut, tunnusta ei ole luotu uudelle puhelinnumerolle. Päivitä ensin uusi puhelinnumerosi varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Ilmoita sen jälkeen lapsesi päivähoitoyksikön johtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle tai ryhmän henkilökunnalle, että tarvitset uuden tunnuksen puhelinnumeron vaihtumisen vuoksi.

Olen lapseni etävanhempi, miksi en saa tunnuksia Päikkyyn?

Lapsen etävanhempi saa tunnukset Päikkyyn vain siinä tapauksessa, että lapsen asumisjärjestelyt on sovittu molempien vanhempien luokse osan kalenterikuukaudesta esim. viikko / viikko periaatteella.

Tällöin lapsen molemmat vanhemmat yhdessä suunnittelevat lapselle tarvittavat hoitoajat koko kalenterikuukauden ajalle, siten että molempien vanhempien tarvitsemat hoitoviikot on huomioitu.

Hoitosopimus

Lapsellani on 85 %:n sopimus. Hän oli ennalta sovitusti pois päiväkodista yhden viikon. Laskeeko tällöin maksu 65 %:iin tuolta kuukaudelta, jos olemme varanneet hoitoajaksi alle 110 tuntia kuukaudessa?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään voimassa olevan maksupäätöksen mukaisesti. Maksu ei laske, vaikka kaikkia sovittuja / suunniteltuja tunteja ei olisi kalenterikuukauden aikana käytetty. Tuon 85 %:n tuntimäärän mukaan suunnitellaan henkilökunnan työvuorot ja henkilökunta on resursoitu lasten suunniteltujen läsnäolojen perusteella.

Pitääkö tehdä uusi sopimus, jossa hoitoaika on kalenterikuukaudessa 65 %: a ja taas seuraavana kuukautena uusi sopimus, jossa nostettu takaisin 85 %:iin?

Sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi (kasvatus ja opetuslautakunta 18.1.2017 § 3). Poikkeuksena on esim. työttömyydestä tai työllistymisestä aiheutuvat muutokset lapsen hoitoaikoihin.

Hoitoaikojen suunnittelu

Voiko Päikkyyn tallentaa kahta eri viikkoa, jotka toistuvat? Esimerkiksi, jos lapsi on vuoroviikoin isällä ja äidillä.

Selaimessa voi suunnitella yhtäaikaisesti viikot, jotka halutaan toistumaan suunnitelmassa. Suunnittelun jälkeen valitaan täppi ”tallenna oletussuunnitelmaksi”, jolloin viikot toistuvat vuorotellen kunnes suunnitelmaa muutetaan. Loma-aikoina pitää muistaa suunnitella vapaa eli suunniteltu poissaolo.Oletussuunnitelmaan on tulossa muutos siten, että vanhempi voi määritellä kalenterista ajanjakson oletukseksi.

Miten yleiset vapaapäivät erottuvat kalenterista?

Jos lapselle ei ole tehty hoitoaikavarauspoikkeusta viikonloppuihin, niin heille avautuu vain ma – pe päivät suunniteltaviksi. Ohjelma lukee kalenteria, taustalle on tallennettu mm. Itsenäisyyspäivä, jolloin ei ole mahdollista varata hoitoa.

Miksi en voi suunnitella lapseni hoitoaikoja selaimessa minuutin tarkkuudella? Voisiko tähän saada muutosta?

Selaimessa tehtävää suunnitelmaa voi suunnitella tällä hetkellä vartin välein ja mobiilisovelluksessa suunnitelman pystyy tekemään minuutin tarkkuudella. Olemme antaneet kehitysidean järjestelmän toimittajalle, jotta sekä selain että mobiili toimivat samalla tavalla.

Miksen voi tuoda lapsiani päiväkodin aukioloajan puitteissa minä kellonaikana tahansa?

Varhaiskasvatuksessa pitää olla aina riittävä määrä henkilökuntaa paikalla, kun lapsia on hoidossa. Suunnitelmien avulla resursoidaan henkilökunnan työvuorot.

Miksi minun pitää suunnitella lapsen hoitoaikoja, vaikka maksan maksimimaksua?

Päikyn käyttöönottaminen liittyy 1.3.2017 voimaan astuneeseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin, jonka mukaan lapsen hoidon tarve on nykyään tunteihin perustuva. Hoitoaikojen suunnittelu ei perustu maksuun. Lapselle sovittu palvelun tarve vaikuttaa myös henkilökunnan työaikojen suunnitteluun, aterioiden tilauksiin ja lasten kanssa tehtävän toiminnan suunnitteluun.

Miksi molemmat vanhemmat eivät saa sähköpostiinsa muistutusta puuttuvista suunnitelmista? Vain puolisoni sai muistutuksen. Meidän kummankin sähköpostiosoitteet ovat oikein sekä Päikyssä että Turun kaupungin varhaiskasvatusohjelma Efficassa.

Toistaiseksi ohjelma lähettää muistutuksia järjestelmästä aakkosten mukaan ensimmäisenä olevalle vanhemmalle. Tähän on tulossa muutos ja aikataulu sen osalta vielä avoin.

Miten voin seurata lapseni hoitoaikoja?

Tästä kuvasta voitte tarkastella kuluvan kuukauden 10/2018 tilannetta:

 •     toteutunut tuntimäärä (112 h 49 min) tarkoittaa laskutukseen siirtyvää kokonaisaikaa
 •     suunniteltu (139 h 20 min) tarkoittaa tuntimäärää, jonka vanhemmat ovat suunnitelleet lapselle tässä kuussa
 •     jäljellä (28 h 11 min) kohdasta näette tuntimäärän, joka teillä vielä on käytössänne tässä kuussa maksullista varhaiskasvatusta

Poissaolot ja muutokset hoitoajoissa

Voinko ilmoittaa lapseni sairastumisesta Päikyn kautta?

Suunnitelmaan voi kalenterin lukkiutumisen jälkeen ilmoittaa poikkeuksen kun lapsi on sairaana. Sairaspäivän tunnit lasketaan mukaan käytettyihin läsnäolon tunteihin. Saman kalenterikuukauden aikana yli 10 päivän sairaspoissaolo puolittaa asiakasmaksun 50 %: iin.

Voinko muuttaa tehtyä suunnitelmaa?

Tehtyä suunnitelmaa voi muuttaa aina edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa lapsen hoitopaikan henkilökunnalle.

Miksi suunnitelmasta ei häviä tunteja, vaikka ilmoitin ennalta suunnitellusta vapaapäivästä päiväkotiin kalenterin lukkiutumisen jälkeen?

Ohjelma vähentää suunnitellun poissaolon tunnit koko kalenterikuukauden toteutuneiden tuntien määrästä. Suunnitelmaan jää näkyviin alkuperäinen suunnitelma, joten suunnitelma ei muutu. Laskutukseen siirtyvissä tunneissa ennalta suunnitellun poissaolo päivän tunnit on vähennetty.

Tuntikertymät ja toteutunut aika (toteuma)

Miksi otetaan huomioon sekä suunnitelma että toteutunut aika?

Varhaiskasvatuksessa lasten suunnitellut hoitoajat ovat perusteena sille, miten henkilökunnan työvuoroja suunnitellaan. Mikäli toteutumat poikkeavat suunnitelmista on varhaiskasvatuksessa muutettava myös henkilökunnan työvuoroja, jotta toteutamme varhaiskasvatuslain antamat velvoitteet. Kun henkilökunnan työvuoroja äkillisesti muutetaan, vaikuttaa se myös henkilökunnan omien lasten hoitoajan toteutumiseen siinä yksikössä, jossa he ovat varhaiskasvatuksessa. Muutoksella on vaikutus myös tuon päiväkodin / perhepäivähoitajan työaikaan. Siksi suunnitelmien ja toteutumien tulee olla mahdollisimman yhteneväinen.

Olemme varanneet lapsellemme hoidontarpeeksi enintään 35h viikossa eli 85 % kokoaikahoidosta kuukaudessa. Minulla on epäsäännöllinen kolmivuorotyö ja arkivapaita on vaihtelevasti viikoittain. Kysynkin tasoittuvatko tunnit kuukausittain? Esim. suunniteltu viikkotuntimäärä on 35 h ja tällä viikolla toteutunut tuntimäärä olisi 38 h ja ensi viikolla 15 h. Meneekö ylittyneestä viikosta maksu vai tasoittuuko se niin kuin tähänkin asti?

Toteutuneet tunnit tasoittuvat koko kalenterikuukauden ajalta. Koska käytössäsi on tuo 85 %:n maksu, eli keskimäärin 35h/vko, tarkoittaa se sitä, että kalenterikuukaudessa on enintään 147 h käytettävissä.

Viikot voivat olla tuntimääriltään erilaiset kuten esimerkissä, kunhan koko kalenterikuukauden tunnit eivät ylity. Selaimella käytettävässä Päikyssä voit seurata tuntien kertymää.

Asumme puolisoni kanssa eri osoitteissa ja meillä on yhteishuoltajuus. Tarvitsemme varhaiskasvatusta eri aikoina omilla viikoillamme. Miksi en saa suunniteltua vain niitä päiviä, jolloin lapseni asuu minun luonani?

Selaimella käytettävä Päikky vaatii aina koko viikon suunnitelman. Mobiilin puolella voit suunnitella yksittäisiä päiviä. Suosittelemme, että vanhemmat yhdessä suunnittelevat lapsen tarvitseman kokonaishoitoajan Päikkyyn, sillä kuten teidänkin tapauksessanne on, tarpeet äidin ja isän viikoilla ovat erilaiset.

Ja koska lasku peritään lapsen lähivanhemmalta, voisi syntyä tilanne, jossa lähivanhempi saisi maksun korotettuna, kun etävanhemman viikoilla tuntien määrä suhteessa kalenterikuukauden kokonaistuntimäärään ei olekaan riittänyt.

Onko vanhemmalla mahdollisuus seurata päiväkohtaisesti toteutumaa?

Vanhempi voi seurata sekä mobiilissa että selaimessa lasten koko kalenterikuukauden tuntien kertymää.

Laskutus

Miksi laskuni ei pienentynyt, vaikka olin ilmoittanut suunnitellusta vapaapäivästä?

Suunniteltu vapaapäivä ei vaikuta laskun suuruuteen, sillä varhaiskasvatuksen maksu on kuukausimaksu ja peritään maksupäätöksen mukaisesti. Suunniteltu poissaolo vaikuttaa kalenterikuukauden tuntikertymän määrään.

Olen sopinut yli 35 h/viikko keskimääräisestä palvelusta, jonka mukaan lapseni voi olla enemmän kuin 147 h hoidossa kalenterikuukauden aikana. Mitä laskulleni tapahtuu, jos lapseni läsnäolo ylittää suunnittelemani tuntimäärän esim. olen suunnitellut 175 h ja lapseni laskutettaviin tunteihin siirtyy 176 h?

Kun lapsen palvelun tarve on sovittu yli 35 h /147 h kalenterikuukaudessa, on maksupäätöksellä jo määrätty 100 % maksu. Asiakasmaksulain mukaan korkein maksu on 100 %, joten lasku ei muutu. Maksu on perhekohtainen.

Miksi minun pitää suunnitella lapsen hoitoaikoja, vaikka maksan maksimimaksua?

Päikyn käyttöönottaminen liittyy 1.3.2017 voimaan astuneeseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin, jonka mukaan lapsen hoidon tarve on nykyään tunteihin perustuva. Hoitoaikojen suunnittelu ei perustu maksuun. Lapselle sovittu palvelun tarve vaikuttaa myös henkilökunnan työaikojen suunnitteluun, aterioiden tilauksiin ja lasten kanssa tehtävän toiminnan suunnitteluun.