Koulutusta maahanmuuttajille

Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella ja koulutusten kielitaitovaatimukset

Tutustu eri koulutusmahdollisuuksiin ja niiden eri suomenkielivaatimuksiin alla olevasta tulostettavasta pdf-tiedostosta:

Voit ladata pdf:n itsellesi myös interaktiivisena ja avata sen Adobe Readerillä. Näin lisätiedot avautuvat näkyviin suoraan kuvasta:

Kotoutumiskoulutus nuorille maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Koulutus edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen alkukartoituksen perusteella.

Ammatillinen koulutus

Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia, mutta myös lukiopohjaisia perustutkintoja on jonkin verran. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta. Työpaikalla tapahtuva koulutus on yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

  • Koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat aiempaa yksilöllisempiä opintopolkuja päästäkseen tutkintokoulutukseen.
  • Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.
  • Koulutus on maksuton. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian. Koulumatkat ja oppikirjat opiskelija maksaa itse. Opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea.
  • Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille

Turun ammatti-instituutissa on joitakin ammatillisia koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi osa linja-autonkuljettajakoulutuksista. Koulutuksissa on ammatillisen koulutuksen lisänä suomen kielen opetusta. 

Voit hakea myös kaikkiin muihin tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Suomen kielen taito on oltava opintoihin riittävä, sillä kaikki opetus tapahtuu suomeksi.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole.
 
Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.
 
Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian.

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat kielitaitotutkintoja aikuisille. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista käytännön tilanteissa, joissa puhutaan, kirjoitetaan, luetaan tai kuunnellaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

Suomen kansalaisuuden saamiseen tarvitaan vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Todistuksen tästä kielitaidosta saa suorittamalla yleisen kielitutkinnon keskitason testin. Todistuksessa on arvio puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osaamisesta. Kansalaisuushakemusta varten vähintään 2 osakokeesta tulee saada taitotaso 3.

Turun ammatti-instituutti järjestää myös suomen kielen keskitason testiin valmennusta (yhteensä 5 iltaa).

Luuppi

Työväenopiston Luuppi on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska Arbetarinstitutin yhteinen opetusyksikkö, joka järjestää koulutusta erityisesti maahanmuuttajille. Luuppi tarjoaa suomen ja ruotsin kielen opetusta, mutta myös mahdollisuuden opiskella ja harrastaa taide- ja taitoaineita, tanssia ja liikuntaa, kulttuuria ja historiaa sekä tietotekniikkaa.

Opetus tapahtuu selkokielisesti suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki opettajat osaavat myös englantia ja osa venäjää, ja kyseisiä kieliä käytetään tarvittaessa opetuksen apukielinä.

Lukio

Turussa on 8 päivälukiota ja yksi pääasiassa iltaisin toimiva aikuislukio. Iltalukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille räätälöityä opetusta.

Suurin osa Turun lukioista toimii kaupungin alaisuudessa. Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon Turun Normaalikoulun lukiossa tai Turun kansainvälisen koulun lukiossa.

Korkeakoulutus

Turussa voi suorittaa korkeakouluopintoja monella alalla. Turussa on yliopisto, ruotsinkielinen Åbo Akademi sekä neljä ammattikorkeakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen. Suurin osa korkeakouluopetuksesta on suomenkielistä. Lähes kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin tarjolla myös englanninkielistä opetusta. Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot koulutusohjelmista löytyvät korkeakoulujen omilta sivuilta.

Muita opiskelumahdollisuuksia

Turussa on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa korkeakoulussa voi suorittaa korkeakouluopintoja. Lisätietoja Turussa annettavasta opetuksesta löytyy avoinyliopisto.fi ja avoinamk.fi -verkkosivuilta.