Turun lukioiden hakijan oppaat

 

Taulukoissa käytetään usein lyhenteitä oppiaineista. Yleisimmät oppiaineet ja niiden lyhenteet.

Yleistiedot hakijalle

Lukioiden omia hakuoppaita ja lisätietoja