Opiskelijan terveys ja hyvinvointi

Turun lukioiden koulukuraattori:

Tauriala-Tolonen Outi
puh. 040 357 9565

  • Kerttulin lukio
  • Luostarivuoren Lyseon lukio
  • Puolalanmäen lukio
  • Turun klassillinen lukio
  • Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio   

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuolto järjestetään yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja yksilökohtaisena oppilas- tai opiskelijahuoltona. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan monialaisena yhteistyönä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Yksilökohtaisella oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan psykologi- ja kuraattoripalveluita sekä kouluterveydenhuollon palveluita.

Opiskeluhuollon käsikirja