Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen. Turun lukioissa korostetaan kaikkien yhteisvastuuta sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien kanssa.

Lukiossa opiskellaan

  • itsenäisesti
  • ryhmässä
  • verkko-opintoina
  • Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille Turun iltalukiossa

Lukuvuosi ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon
  • Oppitunnin pituus on 75 minuuttia
  • Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta kurssista
  • Pakollisten kurssien tuntimäärä ilmoitetaan valtakunnallisessa opetuksen tuntijaossa tai erikoislukion tuntijaossa
  • Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille ja lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa.

Lukiodiplomit

Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeita seuraavista aineista:

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta saa lukioista.
Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet.

Asiasanat: