Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen sekä jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittäminen. Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Lukio-opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin, mutta lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opintoihin kuuluu monipuolisesti erilaisten työskentelytapojen harjoittelua aina itsenäisestä verkko-opiskelusta suurempiin tiimityökokonaisuuksiin.

Lukion oppitunneilla ja kotona opiskellessa käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Kaikki ylioppilastutkintoaineet suoritetaan digitaalisesti. Opiskelijat käyttävät opinnoissaan omia kannettavia tietokoneitaan. Koneen täytyy olla mukana oppitunneilla.

Ohjeita lukiolaisen tietokoneen hankintaan

Päivälukion opinnot on tarkoitettu 16-19-vuotiaille nuorille ja opiskelu niissä on päätoimista. Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille Turun iltalukiossa.

Lukuvuosi ja kurssit

 • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.
 • Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.
 • Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Lukioiden kurssitarjontaan voi tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.
 • Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia.
 • Yhden kurssin laajuus on 38 oppituntia ja yleensä kurssi suoritetaan yhden jakson aikana.
 • Oppitunnin pituus on 75 minuuttia.
 • Pakollisten kurssien tuntimäärä ilmoitetaan valtakunnallisessa opetuksen tuntijaossa tai erikoislukion tuntijaossa.
 • Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille ja lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa.

Lukiodiplomit

Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeita seuraavista aineista:

 • kuvataide
 • liikunta
 • media
 • musiikki 
 • teatteri
 • tanssi
 • käsityö

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta saa lukioista.
Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet.

Asiasanat: