Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen sekä jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittäminen. Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Lukio-opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin, mutta lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opintoihin kuuluu monipuolisesti erilaisten työskentelytapojen harjoittelua aina itsenäisestä verkko-opiskelusta suurempiin tiimityökokonaisuuksiin.

Lukion oppitunneilla ja kotona opiskellessa käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Kaikki ylioppilastutkintoaineet suoritetaan digitaalisesti.

Päivälukion opinnot on tarkoitettu 16-19-vuotiaille nuorille ja opiskelu niissä on päätoimista. Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille Turun iltalukiossa.

Lukuvuosi ja kurssit

 • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
 • Jokainen periodi päättyy arviointiviikkoon.
 • Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Lukioiden opintotarjontaan voi tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.
 • Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 150 opintopistettä.
 • Opinnot suoritetaan opintojaksoina, joiden laajuus vaihtelee. Suurin osa opintojaksoista on kahden opintopisteen laajuisia.
 • Oppitunnin pituus on 75 minuuttia.
 • Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille ja lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa.

Lukiodiplomit

Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeita seuraavista aineista:

 • kuvataide
 • liikunta
 • media
 • musiikki 
 • teatteri
 • tanssi
 • käsityö

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta saa lukioista.
Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet.

Asiasanat: