Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laajan yleissivistyksen antaminen sekä jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittäminen. Lukiosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Lukio-opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa ja asettaa omat opintotavoitteensa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin, mutta lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opintoihin kuuluu monipuolisesti erilaisten työskentelytapojen harjoittelua aina itsenäisestä verkko-opiskelusta suurempiin tiimityökokonaisuuksiin.

Lukion oppitunneilla ja kotona opiskellessa käytetään paljon sähköisiä oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Kaikki ylioppilastutkintoaineet suoritetaan digitaalisesti.

Päivälukion opinnot on tarkoitettu 16-19-vuotiaille nuorille ja opiskelu niissä on päätoimista. Lukio-opetusta tarjotaan myös aikuisille Turun iltalukiossa.

Lukuvuosi ja kurssit

 • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
 • Jokainen periodi päättyy arviointiviikkoon.
 • Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Lukioiden opintotarjontaan voi tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.
 • Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 150 opintopistettä.
 • Opinnot suoritetaan opintojaksoina, joiden laajuus vaihtelee. Suurin osa opintojaksoista on kahden opintopisteen laajuisia.
 • Oppitunnin pituus on 75 minuuttia.
 • Kesälukio-opetusta järjestetään lukiolaisille ja lukion aloittaville Turun iltalukiossa kesä- ja elokuussa.

Lukiodiplomit

Turun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomeita seuraavista aineista:

 • kuvataide
 • liikunta
 • media
 • musiikki 
 • teatteri
 • tanssi
 • käsityö

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta saa lukioista.
Opetushallitus määrittää diplomien suoritusohjeet.

Lukiosta valmistuminen

Lukion päättyessä opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto koostuu opiskelijan valitsemista aineista, jotka hän voi kirjoittaa yhdellä tai useammalla tutkintokerralla.

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta

Vaihto-opiskelijaksi suoraan perusopetuksesta

Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa ja ilmoittaudu poissaolevaksi (järjestelmä pyytää ilmoittamaan läsnä/poissa).

Ota yhteyttä valitun lukion koulusihteeriin heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen ja sovi tapaaminen koululla huoltajiesi kanssa oppivelvollisuuden määräaikaiseen keskeyttämiseen liittyvän hakemuksen tekemiseen ja lisäohjeita varten.

Huomioi kesän poikkeavat aukioloajat lukioiden omilta verkkosivuilta.

Asiasanat: