Globaalikasvatus lukio-opetuksessa

Mitä on globaalikasvatus?

  • Kansainvälisyyskasvatus (KVK) eli Globaalikasvatus on kasvamista maailmanlaajuiseen vastuuseen
  • Tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille, ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa.
  • Oppimista voidaan kuvailla muutoksena kognitiivisessa, psykomotorisessa tai tunteita säätelevässä järjestelmässä mikä pitkälti vastaa jaottelua: tiedot, taidot, asenteet ja toiminta.

Globaalikasvatuksen osa-alueita ovat:

  1. Kulttuurien välinen kasvatus
  2. Ympäristökasvatus
  3. Ihmisoikeuskasvatus
  4. Kehityskasvatus
  5. Kasvatus rauhaan ja konfliktien ehkäisyyn

Globaalikasvatus ei ole oma itsenäinen oppiaineensa, vaan se on sisällytetty eri oppiaineisiin.

Asiasanat: