Muualla suoritetut opinnot

Muualla suoritetut tai aikaisemmat opinnot hyväksytään osaksi lukio-opintoja siltä osin kuin ne vastaavat niiden sisältöjä. Opintojen vastaavuuksista ja hyväksi lukemisesta on aina neuvoteltava siinä lukiossa, jonka opintoihin aikaisemmat tai muut opinnot halutaan liittää.

Opiskelijalla tulee olla todistus muualla suoritetuista opinnoista. Se on esitettävä lukiossa henkilölle, joka päättää opintojen korvaavuudesta.

Turun lukio-opintoihin sisältyväksi hyväksytään automaattisesti seuraavien oppilaitosten opinnot:

  • Turun kaupungin päivälukiot
  • Turun kesälukio
  • Turun normaalikoulun lukio
  • Turun iltalukio
  • Turun Seudun etärengas eli Turun lukioiden, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Mynämäen, Nousiaisten, Raision ja Länsi-Turunmaan lukioiden sekä Turun ammatti-instituutin etäopinnot.

Tapauskohtaisesti päätetään seuraavien oppilaitosten kurssien hyväksymisestä lukion opetussuunnitelmaan sisältyväksi:

  • Turun ammatti-instituutti
  • Turun kristillinen opisto
  • Turun kesäyliopiston kurssisuoritukset
  • Muut mahdolliset oppilaitokset.

Jos opiskelija siirtyy päivälukiosta iltalukion opiskelijaksi, hänen opintosuorituksensa suhteutetaan iltalukion suoritusmäärään.