Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea ja osa lukion toimivaa ohjausjärjestelmää. Lukion erityisopettaja toimii erityispedagogiikan asiantuntijana. Häneltä saa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä tukea opiskeluun. Lukion aloittaville tehdään lukikartoitukset ensimmäisen periodin aikana. Mikäli kartoitusten perusteella havaitaan viitteitä LUKI- tai muusta oppimisvaikeudesta, erityisopettaja tekee opiskelijalle tarkempia lisätutkimuksia vaikeuden selvittämiseksi laaja-alaisella lukitestillä. Tulosten perusteella ja opiskelijan suostumuksella lukiolainen voi saada halutessaan lukion erityisopettajalta lausunnon lukivaikeudesta. Vaikeus huomioidaan niin opiskeluaikana kuin ylioppilastutkinnossakin. Lukion erityisopettajalta saa lisäksi tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta sekä ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä lausunnoista.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita opiskelutekniikkaan keskittyvä Taitava oppija -opintojakso. Opintojaksolla opiskelija voi tutustua itseensä oppijana, oppimistyyleihin ja erilaisiin oppimisstrategioihin sekä saada keinoja motivaation ja itsetunnon vahvistamiseksi.

Erityisopettajalta voi varata vastaanottoajan mieluiten Wilman kautta.

Lukioiden erityisopettajat

Heli Ketovuori, puh. 040 663 3294 (Puolalanmäen lukio, TSYK)

Sini Palin puh. 040 570 1353 (Turun klassillinen lukio)

Niina Stedt, puh. 044 907 4675 (Luostarivuoren Lyseon lukio)

Mari Vukelic puh. 040 620 8943 (Kerttulin lukio, TSYK)

Meri Tanska puh. 040 121 7432 (Puolalanmäen lukio, TSYK)

 

Asiasanat: