Erityisopettaja

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea ja osa lukion toimivaa ohjausjärjestelmää. Lukion erityisopettaja toimii erityispedagogiikan asiantuntijana. Häneltä saa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä tukea opiskeluun. Lukion aloittaville tehdään lukikartoitukset ensimmäisen jakson aikana. Mikäli kartoitusten perusteella havaitaan viitteitä LUKI- tai muusta oppimisvaikeudesta, erityisopettaja tekee opiskelijalle tarkempia lisätutkimuksia vaikeuden selvittämiseksi laaja-alaisella lukitestillä. Tulosten perusteella ja opiskelijan suostumuksella lukiolainen voi saada halutessaan lukion erityisopettajalta lausunnon lukivaikeudesta. Vaikeus huomioidaan niin opiskeluaikana kuin ylioppilastutkinnossakin. Lukion erityisopettajalta saa lisäksi tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta sekä ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä lausunnoista.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita kurssitarjottimelta opiskelutekniikkaan keskittyvä Taitava oppija -kurssi. Kurssilla opiskelija voi tutustua itseensä oppijana, oppimistyyleihin ja erilaisiin oppimisstrategioihin sekä saada keinoja motivaation ja itsetunnon vahvistamiseksi.

Erityisopettajalta voi varata vastaanottoajan mieluiten Wilman kautta.

Lukioiden yhteiset erityisopettajat ovat

Heli Ketovuori, puh. 040 663 3294

Niina Stedt, puh. 044 907 4675

 

Asiasanat: