Opintojen rahoitus

KELA (Kansaneläkelaitos) hoitaa Suomessa opintoetuuksiin liittyviä asioita. KELA jakaa etuudet seuraavanlaisiin kokonaisuuksiin:

Opintotuki muodostuu

Asumistuki

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Tukea myönnettäessä ei siis huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.