Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

Yhteystiedot

Eskelinkatu 4
20100 Turku

puh 02 262 9629
klassillinen.lukio@turku.fi

Lisätietoja

Turun klassillisen lukion sivut

Turun klassillinen lukio on ilmaisun valtakunnallinen erityislukio (taideviestintä). Ilmaisun opinnot koostuvat teatteri-, tanssi- ja mediakursseista. Vuosittain on tarjolla noin 30 ilmaisun kurssia. Ilmaisun oppimäärä on 12 kurssia. Koko oppimäärän suorittavat opiskelijat saavat jättää opinto-ohjelmastaan pois enintään kahdeksan pakollista lukiokurssia.

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen viestintävalmiutensa harjaantuvat. Opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin teatteritaiteessa, mediassa, kuvataiteessa, tanssissa ja musiikissa.

Ilmaisun opetus on lukiossamme ammattitaitoista ja monipuolista. Opiskelijamme ovat motivoituneita, ja he löytävät nopeasti samanhenkisiä opiskelukavereita.

Hakeminen

Ilmaisulinjalle valitaan vuosittain 60 opiskelijaa. Erityislinjalle haetaan yhteishaussa. Opiskelijat valitaan pääsykokeen ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Pääsykokeen maksimipistemäärä on 10 pistettä. Pääsykokeen tehtävien muoto ja aiheet vaihtelevat vuosittain.

 

Kaupunginosa/Alue: