Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

Turun klassillinen lukio on ilmaisun valtakunnallinen erityislukio (taideviestintä). Ilmaisun opinnot koostuvat teatteri-, tanssi- ja mediakursseista. Vuosittain on tarjolla noin 40 ilmaisun kurssia. Ilmaisun oppimäärä on 12 kurssia. Koko oppimäärän suorittavat opiskelijat saavat jättää opinto-ohjelmastaan pois enintään kahdeksan pakollista lukiokurssia.

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen viestintävalmiutensa harjaantuvat. Opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen lukiodiplomin teatteritaiteessa, mediassa, kuvataiteessa, tanssissa ja musiikissa.

Ilmaisun opetus on lukiossamme ammattitaitoista ja monipuolista. Opiskelijamme ovat motivoituneita, ja he löytävät nopeasti samanhenkisiä opiskelukavereita.

Hakeminen

Ilmaisulinjalle valitaan vuosittain 60 opiskelijaa. Erityislinjalle haetaan yhteishaussa. Opiskelijat valitaan etukäteistehtävän, pääsykokeen ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Pääsykokeen maksimipistemäärä on 10 pistettä. Pääsykokeen tehtävien muoto ja aiheet vaihtelevat vuosittain.

Yhteystiedot

Eskelinkatu 4
20100 Turku

puh: 040 537 6794
klassillinen.lukio@turku.fi

Lisätietoja

Turun klassillisen lukion sivut

Kaupunginosa/Alue: