Kerttulin lukion ICT-linja

Opiskelu ICT-linjalla

Kerttulin ICT-lukio on opetusministeriön hyväksymä valtakunnallinen erityislukio. Se on jatkoa syksyllä 2000 alkaneelle tulevaisuuden informaatioteknologia- ja mediaosaajien erikoislinjalle, ja se toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Erityislukion opiskelijat noudattavat omaa opetussuunnitelmaansa. Erityislukiosta valmistuvat suorittavat vähintään 12 erityiskurssia ja saavat tällöin vähentää muiden aineiden pakollisten kurssien määrästä enintään kahdeksan (8) kurssia.

Hakeminen

ICTlinjalle haettaessa valinnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden päättöarvosanojen keskiarvoa, jossa englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella. ICT-lukioon haluavan kannattaa laittaa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja, sillä suuren määrän ICT-kursseja voi suorittaa myös yleislinjan opiskelija.

Lisätietoa

Kerttulin lukion omat sivut: www.kerttulinlukio.fi

Käyntiosoite: 

Kaarinankatu 3
20500 Turku

Puhelin:

Kanslia 040 173 8915
Rehtori 044 907 2349
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Sähköposti: 
kerttulin.lukio@turku.fi

Aukioloajat

Kanslia
Ma - Pe 08:15 - 14:35
Kaupunginosa/Alue: