Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion luonnontiedelinja

TSYKin luonnontiedelukiolla on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä. Luonnontiedelukiossa opintoja voi painottaa luonnontiedeaineisiin eli fysiikkaan, kemiaan, biologiaan ja maantieteeseen, ja vastaavasti jättää tietyin ehdoin pois kahdeksan pakollista kurssia muista kuin luonnontiedeaineista. Opinnot voi keskittää jatko-opintotavoitteiden mukaisesti myös yhteen tai useampaan luonnontiedeaineeseen. Luonnontiedelukiolaiset saavat monipuolisen pohjan korkeakouluopintoihin.

Kursseja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turun ammatti-instituutin ja Turun alueen eri yritysten kanssa. Laboratoriokurssit ovat olennainen osa opiskelua ja kursseihin liittyy maastoretkiä ja ulkomaille suuntautuvia matkoja.

Hakeminen

Luonnontiedelinjalle otetaan vuosittain 75 opiskelijaa. Yhteishaussa otetaan huomioon lukuaineiden keskiarvo painotettuna päättötodistuksen matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen arvosanoilla.

Yhteystiedot

Kauppiaskatu 17
20100 Turku
puh. 02 262 9253

Lisätietoja

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: