Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjan opinnoissa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset aineet, Itämeri, meriympäristö ja -tutkimus  sekä merenkulku ja yrittäjyys. Erikoiskursseina tarjotaan myös merenkulkuun ja matkailuun liittyviä kursseja.

Opiskelun yhtenä tavoitteena on meriympäristön kestävän kehityksen sisäistäminen ja merellisiin jatko-opintoihin suuntautuminen. Jatko-opinnot voivat liittyä esimerkiksi meriteollisuuteen, satamatoimintoihin, kauppamerenkulkuun ja meritutkimukseen ja ulkomaankauppaan. Yhteistyö eri oppi- ja tutkimuslaitosten sekä merialan yritysten kanssa tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden suorittaa opintoja myös toisissa oppilaitoksissa sekä tutustua työ- ja yrityselämään.

Merilinjalla on käytössään oma koululaiva Lokki.

Hakeminen

Yhteishaussa otetaan huomioon lukuaineiden keskiarvo painotettuna äidinkielen, A1-kielen ja matematiikan arvosanoilla. Painotus tarkoittaa sitä, että nämä aineet lasketaan kahteen kertaan.

Yhteystiedot

Kauppiaskatu 17
20100 Turku

puh 02 262 9253

Lisätietoja

Asiasanat: 
Kaupunginosa/Alue: