Kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkodit

Leikkikoulut, perhekerhotoiminta, avoin päiväkoti ja ohjattu puistotoiminta ovat vaihtoehtoja päiväkodeille ja muulle kokopäivähoidolle, kun huoltaja on kotona.

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan osallistuminen ei vaikuta KELAn tukiin.

Turun kaupungin tarjoamia palveluja ovat ulko- ja sisäleikkikoulut, joissa ohjaajina toimivat lastentarhanopettajat, ohjattu leikkipuistotoiminta sekä perhekerhotoiminta avoimissa päiväkodeissa.