Yksityinen perhepäivähoito

Turun kaupungissa on tarjolla kunnan valvomia yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityisen hoidon tuella toimiviin ryhmäperhepäiväkoteihin ja  perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan.

Yksityistä päivähoitoa voi tuottaa myös henkilö, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi. Hoitaja voi olla esim. isovanhempi, mutta ei saman kotitalouden jäsen.

Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäisellä lapsella ei ole kunnallista hoitopaikkaa. Turkulainen perhe saa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisää.

Yksityiset hoitopaikat