Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen saaminen edellyttää, että alle kouluikäinen lapsi on yksityisessä päivähoidossa kunnan järjestämän päivähoidon sijaan.

Yksityistä päivähoitoa voi antaa:

  • yksityinen päiväkoti
  • ryhmäperhepäivähoitaja
  • perhepäivähoitaja tai
  • hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa

Tukea voi saada sen vuoden heinäkuun loppuun asti, jolloin lapsi siirtyy perusopetukseen.

Tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Tuen suuruus ja maksuperusteet löytyvät Kansaneläkelaitoksen sivuilta. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä.
Lakisääteisen tuen lisäksi Turku maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää.