Siirtyminen 7. luokalle

Oppilaan oma yläkoulu määräytyy alakoulun mukaan. Oppilaalla on oikeus hakeutua muuhun kuin oman alakoulunsa mukaiseen kouluun riippumatta aluerajoista. Mikäli oppilas jatkaa oman alakoulunsa mukaisessa yläkoulussa, hänen ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta asiasta. Koulujen aluerajoihin voit tutustua Turun karttapalvelussa.

Vuodenvaihteessa tiedotetaan oppilaiden huoltajille 7. luokalle siirtymisestä. Informaatiotilaisuudet pidetään yläkouluittain tammikuussa.

Haku toiseen kouluun

Mikäli huoltaja haluaa oppilaan sijoittuvan muuhun kuin omaan yläkouluun, hän täyttää internetissä Wilma-ohjelmassa hakemuksen tammikuun loppuun mennessä. Vastaanottava koulu tekee päätöksensä oppilaiden ottamisesta helmikuussa.

Jos oppilas ei käy Turun kaupungin koulua, ei huoltajilla ole käyttöoikeutta Turun Wilma-ohjelmaan. Tällöin tulee ottaa yhteyttä siihen yläkouluun, johon on hakemassa. Jos ei hae Wilman kautta, paperinen hakemus tulee toimittaa haettuun yläkouluun hakuajan puitteissa.

Valintakriteerit

Koulun oppilaspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä:

  1. oman koulun oppilasalueelta
  2. omalta yhteistyöalueelta ottaen huomioon oppilaan koulumatkan pituus
  3. muualla Turussa asuvat ottaen huomioon oppilaan koulumatkan pituus
  4. muissa kunnissa asuvat vieraskuntalaishakemuksen perusteella, mikäli paikkoja on

Jos koulussa on erikoisluokkia, valitaan oppilaat erillisten valintakriteerien mukaan. Valintakokeessa hyväksytyt asetetaan oman oppilasalueen oppilaiden jälkeen etusijalle oppilaita hyväksyttäessä. Tarkempia tietoja valinnoista saa asianomaisesta koulusta. Erillisiä valintakriteereitä käyttävät luokat löydät Erikoisluokat-sivulta.

Esittelyillat

Tarkista ajankohtaiset tiedot koulun omilta kotisivuilta (klikkaa koulun nimeä).