Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista.

Perusopetuslaki velvoittaa kouluja yhteistyöhön kotien kanssa. Yhteistyö voi liittyä

  • lapsen oppimiseen
  • arviointiin
  • opetussuunnitelman laatimiseen
  • koulun toiminnan kehittämiseen