Koulupaikan määräytyminen

Oppilaan oma koulu määräytyy oppilaan asuinosoitteen perusteella. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kouluun, mutta koulun oppilasalueella asuvalla oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä omaan kouluun.

Kartat

Kirjoittamalla opaskartan yläreunan hakukenttään osoitteesi, näet mihin oppilasalueeseen lapsesi kuuluu.

LISÄTIETOJA

Perusopetuksen hallintosihteeriltä