Koulunkäynnin aloitus vuotta aikaisemmin

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.

Hakemukset

Huoltajan tekemä kirjallinen hakemus toimitetaan koulun rehtorille. Hakemukseen on liitettävä psykologin lausunto ja tarvittaessa lisäksi lääketieteellinen lausunto. Lausunnot tulee hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lomakkeet

Hakemuslomakkeita saa myös kouluista sekä Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden hallinnosta.