Koulunkäynnin aloitus muussa kuin lähikoulussa

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta päästä muuhun kuin oman oppilasalueen kouluun. Toiseen kouluun hakeminen tapahtuu Wilma-ohjelmassa viimeistään tammikuun alussa.

Koulun oppilasalueella asuvalla oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä omaan kouluun ennen muilta alueilta pyrkiviä oppilaita. Jos vieraiden alueiden oppilaita pyrkii kouluun enemmän kuin voidaan ottaa, valintaperusteena on oppilaan koulumatkan pituus.

Hakeminen Turun kieliluokille tai ruotsin kielikylpyluokalle

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta päästä kieliluokalle. Haku tapahtuu Wilma-ohjelmassa viimeistään tammikuun alussa.

Jos huoltaja ei ole saanut ilmoittautumista varten käyttäjätunnusta Wilma-ohjelmaan, paperinen hakulomake tulee palauttaa viimeistään tammikuun alussa siihen kouluun, johon haetaan.

Kieliluokalle hyväksyttyjen vieraskuntalaisten on tehtävä vieraskuntalaishakemus. Vieraskuntalaisia voidaan ottaa vain, jos oppilaspaikat eivät täyty turkulaisista oppilaista.

Kieliluokille/kielikylpyluokalle ali-ikäisinä pyrkivät oppilaat voidaan hyväksyä vain, mikäli lapsi on todettu koulukypsäksi ja mikäli ao. kieliluokilla on tilaa.