Ilmoittautuminen 1. luokalle

Kaikille turkulaisille koulunsa aloittaville lähetetään viimeistään tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoitus. Oppilaalla on oikeus päästä siihen kouluun, jonka oppilasalueella hän asuu. Perusopetukseen ilmoitetaan kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle tapahtuu Wilma-järjestelmässä erikseen ilmoitettavana hakuaikana tammikuussa.

Oppivelvollisuusilmoituksessa opastetaan kuinka huoltaja saa tehtyä henkilökohtaiset tunnukset Wilma-ohjelmaan, jossa oppilas ilmoitetaan kouluun ja iltapäiväkerhoon. Wilmassa ilmoitetaan mm. minkä lähikoulun valitsee ja hakeeko muuhun kouluun, esimerkiksi kieliluokalle.

Ilmoittautumisessa opastavat tarvittaessa koulut ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus. 2023 ilmoittautumisaika: 15.1.2023 mennessä

Oma lähikoulu määräytyy asuinosoitteen mukaan. Lähikoulu kerrotaan Wilmassa, ja saat sen selville myös koulujen oppilasalueista.

Päätös tulevasta koulusta (myös vieraspiiriläispäätös) näkyy Wilmassa maaliskuussa. Siinä tapauksessa, että huoltaja ei ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon tai huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, päätös lähetetään kotiin.

Lisätietoja ja kysymykset voit lähettää perusopetuksen hallintosihteerille (yhteystiedot klikkaamalla tästä).

Asiasanat: