Katsomusaineet

Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Turussa järjestetään evankelisluterilaisen, ortodoksisen, roomalaiskatolisen ja islamin uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetusta.

Koulun uskonnon opetukseen osallistuvan oppilaan todistukseen ei merkitä, minkä uskonnon opetussuunnitelman mukaan oppilas on opiskellut. Koulun uskonnon opetuksesta vapautetulle oppilaalle, joka saa uskonnon opetusta omassa uskonnollisessa yhdyskunnassaan, uskontoa ei merkitä todistukseen.

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Oppilas osallistuu yleensä oman uskontokunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen, jos opetusta järjestetään. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

  • Evankelisluterilaiseen seurakuntaan kuuluvat opiskelevat aina evankelisluterilaista uskontoa.
  • Oppilas, joka kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka oman uskonnon opetusta ei Turun kouluissa järjestetä, voi valita katsomusaineekseen evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon.
  • Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomaton oppilas voi valita katsomusaineekseen elämänkatsomustiedon tai evankelisluterilaisen uskonnon. Huoltajan pyynnöstä voidaan katsomusaineeksi valita ortodoksinen, roomalaiskatolinen tai islamin uskonto, mikäli se vastaa paremmin oppilaan kasvatusta tai kulttuuritaustaa.