Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö

Opetussuunnitelmien perusteissa kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana koulutyötä ja opiskelua. Tavoitteena on monimuotoisten oppimisympäristöjen käyttäminen osaamisen edistämiseen.

Koulun ja oppilaitoksen  johdon sekä opettajien ja muun opetus- ja kasvatushenkilöstön tulee olla tietoisia markkinointia ja sponsorointia koskevista säädöksistä ollessaan yritys- ja yhteisöyhteistyössä koulun tai oppilaitoksen edustajana.

Opetushallituksen ohjeet koskevat kouluja. Sen sijaan vanhempainyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joita koskee yhdistyslainsäädäntö.