Koululiikunnanohjaus

Koululiikunnanohjaus on vapaa-aikatoimialan koululiikunnanohjaajien organisoimaa toimintaa, jota järjestetään yhteistyössä kaupungin eri hallinnonalojen ja oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toiminta tukee oppitunneilla annettavaa liikunnanopetusta ja terveyskasvatusta. Toimintaa suunnitellaan yhteistyössä mm. alakoulujen liikuntavastaavista sekä yläkoulujen ja lukioiden liikunnanopettajista koostuvien oppilasurheilutoimikuntien kanssa.